Notícies

Aplicació de la prohibició de rutes d'alcohol

Aplicació de la prohibició de rutes d'alcohol

20 de juliol, 2012

Ja és d'aplicació el Decret d'Alcaldia pel qual es poden sancionar amb multes de 900 euros als participants i als promotors de rutes alcohóliques per Barcelona, ja que es considera que el desenvolupament d'aquestes rutes és "totalment incompatible" amb la convivència ciutadana i amb el descans dels veïns.

0
0
0